Wiercenie studni

Przy zaczęciu budowy studni w przypadku gdy nie ma jeszcze domu nie wymagane są dokumenty aż do referatu i zezwolenia jak Studnia nie przekracza 30 m głębokości i wydobycie wody jest mniejsze kiedy, jednak kiedy na działce istnieje już budynek wolnostojący należy uzyskać zgodę na budowę studni ze Starostwa Powiatowego bądź innego organu administracyjnego dla danej miejscowości. Najlepszym rozwiązaniem jest kiedy architekt w trakcie projektowania domu naniesie lokalizacja odwiertu uwzględniając warunki techniczne studni Studnie. Przy studni o większej głębokości konieczny jest wzór. Zgodnie z spadkami regulacji, inwestor ma zadanie wypełnienia dokumentacji powykonawczej podczas gdy jest ona wymagana, w terminie 6 łysków od chwili zakończenia prac geologicznych.